I perioden 2012 til 2016 hadde vi kontrakt med Veidekke Industri AS på all kantklipping og rekkverksklipping på Steinkjerkontrakten. Til sammen var kontrakten på i overkant av 1000 km riks- og fylkesveger i følgende kommuner: Verdal, Steinkjer, Snåsa, Inderøy, Mosvik og Leksvik.

Relaterte referanser

Veidekke Industri AS

Vi har på oppdrag fra Veidekke Industri AS vært med og satt brøytestikker på riks- og fylkesveger på Steinkjerkontrakten.

Mesta AS

Vi hadde kontrakt med Mesta AS om kantklipping på Mosvikkontrakten . Dette omfattet riks og fylkesveger i følgende kommuner: Mosvik, Leksvik og Verran. Kontrakten var på ca 300 km.

Mesta AS

Vi hadde kontrakt med Mesta AS om kantklipping på Steinkjerkontrakten . Dette omfattet riks og fylkesveger i følgende kommuner: Verdal, Steinkjer, Inderøy og Snåsa. Kontrakten startet i det små, og økte år for år til vi tok hel kontrakten på ca 800 km siste året.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud!

Kontakt oss nå