Sorter etter entreprenørtjeneste

Statens Vegvesen / Vasto Anlegg AS

Nedfresing av Lignin:

Oppdraget gikk ut på å frese ned lignin i en tykkelse av 20 cm som forsterking før dekkelegging.

Statens Vegvesen / Veidekke Industri AS

Pukkstabilisering:

Først ble asfaltdekket freset. Asfalten var inntil 28 cm tykk. Deretter ble et lag på ca 10 cm med pukk lagt ut og dette ble frest ned på 25 cm dybde. Vegen ble deretter avrettet, komprimert og asfaltert på nytt.

Verdal Kommune

Fresing av asfalt for Verdal kommune. Asfalten var 5-10 cm tykk. Resultatet ble at asfalten ble malt ned til fin grus. Veldig godt egnet for videre bearbeiding.

Video av fresingen ligger under Maskinentreprenør – Fresing av veg

Veidekke Industri AS

I perioden 2012 til 2016 hadde vi kontrakt med Veidekke Industri AS på all kantklipping og rekkverksklipping på Steinkjerkontrakten. Til sammen var kontrakten på i overkant av 1000 km riks- og fylkesveger i følgende kommuner: Verdal, Steinkjer, Snåsa, Inderøy, Mosvik og Leksvik.

Mesta AS

Vi hadde kontrakt med Mesta AS om kantklipping på Mosvikkontrakten . Dette omfattet riks og fylkesveger i følgende kommuner: Mosvik, Leksvik og Verran. Kontrakten var på ca 300 km.

Mesta AS

Vi hadde kontrakt med Mesta AS om kantklipping på Steinkjerkontrakten . Dette omfattet riks og fylkesveger i følgende kommuner: Verdal, Steinkjer, Inderøy og Snåsa. Kontrakten startet i det små, og økte år for år til vi tok hel kontrakten på ca 800 km siste året.

Veidekke Industri AS

Vi har på oppdrag fra Veidekke Industri AS vært med og satt brøytestikker på riks- og fylkesveger på Steinkjerkontrakten.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud!

Kontakt oss nå