Ikano Bank

Ikano Bank

Vi tilbyr finansiering gjennom vår samarbeidspartner Ikano Bank.

Ta kontakt for et tilbud på leasing!

 

Leasing betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift

Leasing fordeler kostnadene over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlag for inntjening.

 

Økt handlekraft

Leasing gir 100% finansiering og frigjør dermed driftskapital, som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.

 

Enklere økonomistyring

Faste månedsutgifter gir din bedrift forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring.

 

Økt konkurranseevne

Leasing gir mulighet for utskiftning og oppgradering til nyeste teknologi og utstyr.

 

Skattefordel

Hele leasingbeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet.

 

Forsikring

Utstyr som leases må forsikres. Ikano Bank tilbyr en gunstig allrisk forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud!

Kontakt oss nå